C'MON...

Be the best version of you

C'MON...

Be the best version of you

Regulamin Korzystania z Kart Multisport w C’MON Studio

Prosimy wszystkich Posiadaczy Kart Multisport o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z naszych zajęć. Wszystkie zasady mają na celu zapewnienie najwyższej jakości oferowanych przez nas usług i równych zasad dla wszystkich klientów naszego Studia. Dziękujemy za zrozumienie i życzymy owocnej współpracy!

I. Zapisy i uczestnictwo w zajęciach

 1. Zajęcia: Użytkownicy karty Multisport mają możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych: akrobatyka, high heels, modern jazz, tik tok, stretching bez dopłaty oraz w zajęciach grupowych pole dance i exotic pole dance za dopłatą 10 zł. Na inne zajęcia z oferty C’MON Studio nie możliwości wstępu na kartę Multisport.
 2. Zapisy na zajęcia: Wszystkie zajęcia prowadzone przez C’MON Studio wymagają zapisów. Brak zapisu może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 3. Cel zapisów: Zapisy są wymagane w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca w danej grupie oraz uniknięcia jego zajęcia przez innego klienta.
 4. Charakter cykliczny: Wszystkie kursy organizowane przez C’MON Studio mają charakter cykliczny i działają na podstawie stałych list uczestników.
 5. Nieregularne uczestnictwo: Nieregularne uczestnictwo w zajęciach wpływa niekorzystnie na rozwój kursanta i grupy. Dwukrotne nieusprawiedliwione nieobecności skutkują usunięciem z listy uczestników.
 6. Posiadacze Kart Multisport: Posiadacze Kart Multisport podlegają regulaminowi C’MON Studio na równi z innymi klientami Studia.

II. Kaucja

 1. Wysokość kaucji: C’MON Studio w uzgodnieniu z Benefit Systems wymaga przez Posiadaczy Kart Multisport wpłacenia kaucji w wysokości 45 zł na poczet ich nieobecności na zajęciach.
 2. Wielokrotne zajęcia: Osoba uczestnicząca w więcej niż jednym kursie w tygodniu zobowiązana jest do wpłacenia kaucji za każdy cykliczny kurs, w którym bierze udział np. jeśli Posiadaczka karty Multisport uczęszcza na zajęcia dwa razy w tyg. – na grupę Pole Dance od podstaw w poniedziałek i czwartek, jest zobowiązana do wpłacenia 90 zł kaucji – 45 zł za każdy kurs na który jest zapisana.
 3. Forma płatności: Opłata za kaucję może być dokonana jedynie w formie gotówki.
 4. Pobieranie kaucji: Kaucja zostanie pobrana od osób, które zapisały się do jednej ze stałych grup C’MON Studio tuż przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach.
 5. Zwrot kaucji: Kaucja zostanie zwrócona, jeśli Posiadacz Karty Multisport zawiadomi Studio o rezygnacji ze stałego uczestnictwa w zajęciach na 3 dni przed ich planowanym terminem.

III. Wirtualny karnet

 1. Otrzymanie karnetu: Posiadacz Karty Multisport otrzyma wirtualny karnet, dostępny w systemie wewnętrznym C’MON Studio.
 2. Określenie liczby zajęć: Konieczne jest określenie liczby zajęć, na które chce się zapisać w ciągu tygodnia. Na tej podstawie zostanie utworzony odpowiedni karnet.
 3. Przydział karnetów: Przydział karnetów odbywa się w zależności od liczby zajęć w tygodniu:
  1 raz w tygodniu: karnet na 4 wejścia
  2 razy w tygodniu: karnet na 8 wejść
  3 razy w tygodniu: karnet na 12 wejść
  4 razy w tygodniu: karnet na 16 wejść itd.
 4. Odrobienie niewykorzystanych wejść: Użytkownik karty Multisport ma prawo odrobić niewykorzystane wejścia w trakcie ważności karnetu. Nie ma możliwości wielokrotnego odbijania się za zaległe zajęcia. Użytkownik zobowiązany jest do fizycznej obecności na zajęciach, na które się zapisał i na zajęciach, na których chce odrobić nieobecność.
 5. Ważność karnetów: Karnety są ważne przez 30 dni. Niewykorzystane wejścia skutkują pobraniem wcześniej wpłaconej kaucji (45 zł za każde niewykorzystane wejście).