Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności klientów C'MON Studio, którzy udostępnili swoje dane osobowe podpisując oświadczenie ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej w C'MON Studio. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest: C'MON Studio Katarzyna Świech Bernard Bieda Spółka Cywilna Św. Jadwigi 18 42-226 Częstochowa NIP: 5732896033

 1. Sposób zbierania danych osobowych.

  Dane osobowe klientów C'MON Studio są zbierane w kontakcie bezpośrednim z klientem, który uzupełnia swoje dane w formie pisemnej na oświadczeniu ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez C'MON Studio. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda jest wyrażana przez opiekuna kursanta. Podanie danych osobowych przez klientów C'MON Studio jest dobrowolne, niemniej jednak podanie określonych informacji jest obowiązkowe, aby móc uczestniczyć w zajęciach.

 2. Zakres zbieranych danych osobowych.

  - Dane klienta (obowiązkowe) —  klient, który chce uczestniczyć w zajęciach w C'MON Studio jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, informację o uczęszczanych zajęciach, datę urodzenia dziecka. - Dane klienta (nieobowiązkowe) — klient, który chce uczestniczyć w zajęciach w C'MON Studio dobrowolnie może podać: adres e-mail.

 3. Cel zbierania danych.

  - Dane osobowe użytkowników są zbierane w celu umożliwienia kontaktu pracownikom C'MON Studio z klientem w sytuacjach: zmiana w harmonogramie zajęć w C'MON Studio, odwołanie zajęć, inne sytuacje wymagające kontaktu bezpośredniego z klientem (np. zagubienie własności klienta, nieszczęśliwy wypadek). -Wysyłanie treści o charakterze newsletter'a po uprzednim dobrowolnym wyrażeniu zgody klienta na otrzymywanie takowych treści.

 4. Udostępnianie danych osobowych.

  W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. C'MON Studio pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

 5. Przetwarzanie danych osobowych.

  - C'MON Studio w celu przechowywania danych osobowych klientów wykorzystuje program asystujący Google Drive. Dane osobowe klientów zawarte w programie są należycie chronione odpowiednimi procedurami związanymi z kontrolą dostępu do bazy danych. Dostęp otrzymują wyłącznie osoby wskazane przez administratora danych po uprzednim podpisaniu umowy o poufności. - C'MON Studio w celu wysyłania mailowych treści o charakterze newsletter'a wykorzystuje program asystujący MailChimp. Dane osobowe klientów zawarte w programie są należycie chronione odpowiednimi procedurami związanymi z kontrolą dostępu do bazy danych. Dostęp otrzymują wyłącznie osoby wskazane przez administratora danych po uprzednim podpisaniu umowy o poufności. - Dane osobowe klientów C'MON Studio w formie pisemnej są należycie chronione odpowiednimi procedurami związanymi z kontrolą dostępu do baz danych. Dostęp otrzymują wyłącznie osoby wskazane przez administratora danych po uprzednim podpisaniu umowy o poufności. Bazy danych są przechowywane pod kluczem, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby

 6. Zmiana danych.

  Klientowi C'MON Studio przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przesyłając dyspozycję na adres: info@cmonstudio.pl Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze newsletter'a. Decyzję rezygnacji należy przekazać na adres: info@cmonstudio.pl. Rezygnacja będzie uwzględniona przez C'MON Studio w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.

 7. Pliki cookies.

  Operator serwisu www.cmonstudio.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie serwisu www.cmonstudio.pl. Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Operator serwisu www.cmonstudio.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

 8. Zabezpieczenie danych.

  C'MON Studio dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Do danych osobowych przetwarzanych przez C'MON Studio  mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych klientów C'MON Studio

 9. Dane podmiotu zbierającego dane.

  Podmiotem zbierającym dane i Administratorem danych jest C'MON Studio s.c., ul. Św. Jadwigi 18, Częstochowa 42-226 NIP 5732896033